Wat doe ik bij een gebouw zonder verlichting en hoe ga ik om met forfaitaire waarden (tabel 14.2)?

75.1-basis-detail  


Als de verlichting nog door de gebruiker moet worden aangebracht (casco opname) moet je gebruik maken van de waarden volgens tabel 14.2. Het kan echter voorkomen dat één of meerdere ruimten in een gebouw verlicht worden door niet-gebouwgebonden verlichting. Indien die verlichting overduidelijk bedoeld is om de ruimte te verlichten, een permanent karakter heeft en er geen andere (gebouwgebonden verlichting) aanwezig is, moet deze wel opgenomen worden. Het betreft dan namelijk de verlichting die nodig is om te voorzien in voldoende verlichtingsniveau. De berekening en onderbouwing van de ingevoerde waarde moeten in het projectdossier opgenomen worden.


20-04-2023