Als de verlichting nog door de gebruiker moet worden aangebracht moet je gebruik maken  van de waarden volgens tabel 14.2. Voor gebouwdelen waar alleen niet-gebouwgebonden verlichting aanwezig is, moet je wel de aanwezige verlichting opnemen. Die is tenslotte nodig om de ruimte te verlichten. De berekening en onderbouwing van de ingevoerde waarde moeten in het projectdossier opgenomen worden.