Hoe ga ik om met gebouwen die niet worden verwarmd, zoals kan voorkomen bij bijvoorbeeld slagers en bloemisterijen? Vallen deze buiten de labelplicht op grond van artikel 2.2 van de BEG?

75.1 - basis - detail


De NTA8800 heeft hiervoor geen oplossing. Het uitgangspunt is dat er altijd verwarming voorkomt in een energieprestatieplichtig gebouw. Als een gebouw structureel niet verwarmd wordt, kan er geen energielabel worden opgesteld. Als in een gebouw (of woning) tijdelijk geen verwarming aanwezig is, moet worden uitgegaan van de verwarmingsbron die voorafgaand aan de opname als laatste aanwezig is geweest. Als dit niet bekend is, moet worden uitgegaan van een conventionele ketel. Zie paragraaf 9.3.


NB: RVO onderzoekt de mogelijkheid tot opschorting van de labelplicht voor casco oplevering van nieuwbouw. Voor bestaande gebouwen wordt de labelplicht bepaald door de gebruiksfunctie, niet door het wel of niet werkelijk aanwezig zijn van een verwarmingsinstallatie. Omdat de gebruiksfunctie 'winkel' labelplichtig is, geldt voor bestaande winkels een labelpicht, ook als de winkel geen verwarmingsintallatie heeft. De voorschriften in het protocol (par. 9.3.1) voor de afwezigheid van een verwarmingsinstallatie moeten dan worden gevolgd.


 

28-06-2023