De NTA8800 heeft hiervoor geen oplossing. Het uitgangspunt is dat er altijd verwarming voorkomt in een energieprestatieplichtig gebouw. Indien er geen verwarmingsysteem aanwezig is kan er geen energielabel worden opgesteld.