Voor de begane grondvloeren die grenzen aan grond, een onverwarmde kelder of kruipruimte, moet de perimeter worden bepaald. De perimeter is de binnenwerkse omtrek van de constructie voor zover deze (omtrek) grenst aan buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte buiten de thermische schil. Dus vloeren waarvan de wanden niet aan buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte buiten de thermische schil grenzen, hebben geen perimeter.

 

Voor keldervloeren gelegen in de rekenzone (verwarmde kelder) grenzend aan grond of een kruipruimte moet ook de perimeter worden bepaald. Als de buitenwand en de begane grondvloer aan grond grenzen, moeten deze als combinatie worden opgegeven. Als de wand ook aan de buitenlucht grenst, moet de perimeter worden opgegeven. Dus dan hebben inpandige kelders geen perimeter, en aan buiten grenzende kelders wel.

 

Indien geen perimeter, terwijl de software er wel om vraagt, kan de waarde 0,01 ingevoerd worden.