Moet ik de perimeter berekenen bij een kelder met inpandige toegang?


Voor de begane grondvloeren die grenzen aan grond, een onverwarmde kelder of kruipruimte, moet de perimeter worden bepaald. De perimeter is de binnenwerkse omtrek van de constructie voor zover deze (omtrek) grenst aan buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte buiten de thermische schil. Dus vloeren waarvan de wanden niet aan buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte buiten de thermische schil grenzen, hebben geen perimeter.

 

Voor keldervloeren gelegen in de rekenzone (verwarmde kelder) grenzend aan grond of een kruipruimte moet ook de perimeter worden bepaald, voor zover de rand van de vloer, of de opgaande wanden boven het maaiveld grenzen aan de buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte buiten de thermische schil.

 

Indien geen perimeter, terwijl de software er wel om vraagt, kan de waarde 0,01 ingevoerd worden.