Het bevoegd gezag gaat hier over. In principe moet een woning gebouwd worden, waarbij wordt voldaan aan de BENG-eisen. Men dient dan ook vooraf te toetsen of aan 'inclusief bewonersopties' nog voldaan wordt. Of de bouwaanvraag met of zonder kopersopties moet worden ingediend is aan het bevoegd gezag.