In de BRL9500 (paragraaf W/4.3.3.1. of U/4.2.3.1) staat beschreven hoe om te gaan met  aangebrachte voorzieningen.