Nee. Het expertteam kan geen bewijsmateriaal valideren. Bewijsmateriaal moet voldoende betrouwbaar zijn en complementair aan de waarnemingen in het gebouw. De adviseur moet gemaakte keuzes vastleggen in het gebouwdossier.