Kan het expertteam bewijsmateriaal valideren (foto's, tekeningen, of beschrijvingen van situaties)?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Nee. Het expertteam kan geen bewijsmateriaal valideren. Bewijsmateriaal moet voldoende betrouwbaar zijn en complementair aan de waarnemingen in het gebouw. De adviseur moet gemaakte keuzes vastleggen in het gebouwdossier.

 

12-01-2021