De garage van de buren is een sterk geventileerde ruimte. Moet ik deze als buiten invoeren, als een sterk geventileerde ruimte of als een verwarmde ruimte?

Er moet vast te stellen zijn dat de ruimte een garage is, zoals in de methodiek bedoeld wordt (dus een ruimte bedoeld voor het stallen van motorvoertuigen). Als dat niet vast te stellen is, dan is het een verwarmde ruimte.