Hoe stel ik een label op voor een casco utiliteitsgebouw, (loft)woning of unit waarin (nog) geen installatietechnische voorzieningen aanwezig zijn? Mag ik bij de casco oplevering van nieuwbouw de labels opstellen aan de hand van forfaitaire waarden?

75.1 - 82.1 - basis - detail

 

Voor bestaande gebouwen:

Bij de opname van casco gebouwen dienen de uitgangspunten van het opnameprotocol (ISSO 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO 82.1 voor woningbouw) gevolgd te worden voor waarden die onbekend zijn of waar het bewijsmateriaal ontbreekt.

Voor niet aanwezige verlichtingsinstallaties kan conform tabel 14.2 bijvoorbeeld een forfaitaire waarde worden aangehouden. Voor een winkelfunctie bedraagt dit bijvoorbeeld 30 W/m2.


Bij oplevering van nieuwbouw:

Voor nieuwbouwsituaties waarbij een casco wordt opgeleverd, kunnen de forfaitaire waarden mogelijk niet aansluiten met de voorgenomen waarden uit de vergunningsaanvraag en het (aanwezige) voorlopige label. Momenteel (april 2023) wordt onderzocht in hoeverre de labelplicht bij het transactiemoment/ oplevering kan worden gewijzigd naar het moment van ingebruikname.


Algemeen geldt:

Een casco gebouw zonder installatie voor het regelen van het klimaat is vrijgesteld van de labelplicht. De BEG spreekt in artikel 2.2 lid a. dat de labelplicht van artikel 2.1 niet van toepassing is bij gebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen. Een casco gebouw zonder klimaatinstallatie mag dus verkocht of verhuurd worden zonder label.


07-04-2023