Ten eerste mag de massa berekend worden. De massa mag op basis van tabel J.1 ingeschat worden. Is bijvoorbeeld één element (vloer, gevel of dak) zwaarder of lichter dan mag respectievelijk een klasse hoger of lager aangehouden worden dan de klasse die geldt voor de meeste constructies. Ook mag een gemiddelde berekend worden. Als meer dan 80% van de bouwwijze overeenkomt met de omschreven bouwwijze in tabel J.1 dan mag deze bouwwijze aangehouden worden.