Er lijkt tegenstrijdige informatie in de ISSO 82.1 te staan met betrekking tot het verdelen van een thermische zone naar een klimatiseringszone. Hoofdstuk 7.2 vs bijlage J afbeelding J.1


Dat is juist. Hoofdstuk 7.2  citeert: "Hier geldt de regel dat als er in één of meerdere ruimte(n) met een totale gebruiksoppervlakte (van die betreffende ruimten) minder dan 10% van de gebruiksoppervlakte van de thermische zone van de woning/het woongebouw een andere type klimaatinstallatie aanwezig is, dit niet leidt tot een extra klimatiseringszone".Terwijl in bijlage J afbeelding J.1 spreekt over een initiële combinatie van < 10% van Ag aangrenzende initiële klimatiseringszone. Volgens de NTA 8800 moet 10% van de aangrenzende klimatiseringszone worden aangehouden, dit is leidend.