Mag ik bij detail invoer de RC-waarde van een prefab constructie overnemen als er in de documentatie aangegeven wordt dat de berekening gedaan is conform een geharmoniseerde norm?


Dat mag slechts als er een kwaliteitsverklaring is in de database van BCRG. In alle andere  gevallen moet je als adviseur controleren of de berekening conform NTA 8800 juist is opgesteld en uitgevoerd.