Hoe moet schuimbeton ingevoerd worden, als er geen kwaliteitsverklaring voor is?


Bij de basismethode mag schuimbeton alleen worden meegenomen als de lambda waarde kleiner of gelijk is dan 0,1 (omdat het dan als isolatiemateriaal mag worden aangemerkt). Voor basisadviseur is dit veelal niet aan te tonen en daarom niet mogelijk dit mee te nemen. Voor detailadviseur moet de thermische weerstand worden meegenomen op basis van de regels gegeven in de NTA8800. Er moet echter wel aangetoond worden dat een bepaalde lambda waarde gebruikt mag worden (zie bijlage E NTA 8800). De isolatiewaarde van schuimbeton is onder andere ook afhankelijk van vochtigheidsgraad en dichtheid en kan moeilijk worden gewaardeerd. Een DoP (prestatieverklaring) van de leverancier kan uitkomst bieden.