In de keuken wordt warm of kokend water gemaakt door een warm- of kokendwatertoestel (zoals bijvoorbeeld een close-in boiler of Quooker ). Dit toestel ontvangt warm water van een andere opwekker, bijvoorbeeld de combiketel (Hotfill). Hoe moet dit in de software ingevoerd worden?

82.1 - basis - detail

 

  • Als de leidinglengte tussen de hotfill-boiler en de andere opwekker groter is dan 6m (bepaald volgens de methode die in het protocol is uitgewerkt), is de werkelijke warmtebijdrage van de boiler zelf voor de keuken dominant en wordt de andere opwekker verwaarloosd. De boiler wordt dan opgenomen als tweede tapwatersysteem in de vorm van een compleet toestel, de leidinglengte voor invoer in de software wordt bepaald vanaf de boiler. Voor de badkamer wordt in deze situatie de andere opwekker opgenomen als onderdeel van het eerste tapwatersysteem en speelt de hotfill boiler geen rol;
  • Als de leidinglengte tussen de hotfill-boiler en de andere opwekker kleiner is dan 6m, is de werkelijke warmtebijdrage van de andere opwekker dominant en wordt de boiler verwaarloosd. De andere opwekker wordt dan ingevoerd als onderdeel van het enige tapwatersysteem in de woning en de leidinglengte wordt bepaald vanaf die opwekker.

    Let op: voor een tweede voorraadvat dat bij de opwekker staat opgesteld, geldt dit antwoord niet. Zie daarvoor FAQ 'twee voorraadvaten'.

 

18-11-2022