In de keuken wordt warm of kokend water gemaakt door een warm- of kokendwatertoestel (zoals bijvoorbeeld een close-in boiler of Quooker ). Dit toestel ontvangt warm water van een andere opwekker, bijvoorbeeld de combiketel (Hotfill). Hoe moet dit in de software ingevoerd worden?

82.1 - basis - detail


Elektrische boilers en heet- of kokendwaterkranen worden als compleet toestel beschouwd. Daarbij kan slechts één opwekker worden opgenomen en ingevoerd. Er moet in een 'hotfill' situatie voor het tappunt waaraan zij leveren van worden uitgegaan dat de elektrische boiler of heet- of kokendwaterkraan de enige opwekker zijn. De leidinglengte wordt bepaald vanaf het op te nemen toestel.


28-01-2024


Oude antwoord:

•    Als de leidinglengte tussen de hotfill-boiler en de andere opwekker groter is dan 6m (bepaald volgens de methode die in het protocol is uitgewerkt), is de werkelijke warmtebijdrage van de boiler zelf voor de keuken dominant en wordt de andere opwekker verwaarloosd. De boiler wordt dan opgenomen als tweede tapwatersysteem in de vorm van een compleet toestel, de leidinglengte voor invoer in de software wordt alsnog bepaald vanaf de 'andere opwekker' zodat de leidingverliezen tussen de andere opwekker en de hoitfill worden meegenomen in de berekening. Voor de badkamer wordt in deze situatie de andere opwekker opgenomen als onderdeel van het eerste tapwatersysteem en speelt de hotfill boiler geen rol;

•    Als de leidinglengte tussen de hotfill-boiler en de andere opwekker kleiner is dan 6m, is de werkelijke warmtebijdrage van de andere opwekker dominant en wordt de boiler verwaarloosd. De andere opwekker wordt dan ingevoerd als onderdeel van het enige tapwatersysteem in de woning en de leidinglengte wordt bepaald vanaf die opwekker.


11-11-2023


 

Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/