Een collectieve cv-installatie voedt via een afleverset het tapwatersysteem van een woning of bv. een zorgeenheid. Is er nu sprake van een circulatiesysteem?

82.1/75.1 - basis - detail

 

In deze situatie moet inderdaad een circulatieleiding worden opgenomen. De kenmerken van de circulatieleiding (lengte, diameter en isolatie) worden gebaseerd op de kenmerken die zijn opgenomen voor het distributiesysteem voor de Cv-installatie. 


In Vabi: Vul eerst het verwarmingssyteem in. Bij warmtapwatersyteem, type installatie, kies je voor "Eigen collectieve verwarmingssysteem via een afleverset". (Let op: Deze optie verschijnt alleen als eerst de collectieve verwarmingsinstallatie is ingevoerd). Vervolgens wordt automatisch aangevinkt dat er een circulatieleiding is. Vul dan de gegevens van de leidingen in en geef aan of er afleversets zijn toegepast. 


In Uniec3: Vul het verwarmingssysteem in. Bij warm tapwater kies je als opwekker ‘warmte uit verwarmingssysteem’. Dan wordt het automatische een gemeenschappelijke systeem (1 identiek systeem). Je moet dan bij distributie ‘circulatieleiding met cv-water’ kiezen en de gegevens voor de circulatieleiding invullen (hoewel het om dezelfde leidingen gaat is de invoer bij warm tapwater net iets anders). Vul het aantal individuele afleversets in (meestal gelijk aan het aantal appartementen in het gebouw).

 

05-03-2023