Als het gebruik van een kwaliteitsverklaring een ongunstig effect heeft op het energielabel, moet de kwaliteitsverklaring dan toch worden ingezet?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja. De inzet van toepasselijke kwaliteitsverklaringen is verplicht.

 

07-11-2022