Als het gebruik van een kwaliteitsverklaring een ongunstig effect heeft op het energielabel, moet de kwaliteitsverklaring dan toch worden ingezet?


Ja. De inzet van toepasselijke kwaliteitsverklaringen is verplicht.