Als het gebruik van een kwaliteitsverklaring een ongunstig effect heeft op het energielabel, moet de kwaliteitsverklaring dan toch worden ingezet?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja. De inzet van toepasselijke kwaliteitsverklaringen is verplicht.

 

07-11-2022

Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.