Mag de kwaliteitsverklaring van een warmtepomp worden ingezet als deze is gecombineerd met een vat dat niet op de kwaliteitsverklaring staat vermeld, bijvoorbeeld op basis van een statement van de fabrikant zelf?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Kwaliteitsverklaringen mogen alleen worden ingezet als installaties zijn gerealiseerd conform de op de kwaliteitsverklaring vermelde specificaties. Als voor de levering van tapwater de warmtepomp is gecombineerd met een vat dat niet op de kwaliteitsverklaring staat vermeld, kan de kwaliteitsverklaring voor dit onderdeel niet worden ingezet. Voor de bepaling van het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor de ruimteverwarming kan de kwaliteitsverklaring dan nog wel worden ingezet.

 

12-01-2023


Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.