In een gebouw komen verschillende HSB elementen voor die ieder een eigen houtpercentage hebben. Mag je voor het berekenen van de Rc-waarde ook uitgaan van een projectgemiddelde Rc-waarde per gevelopbouw?


Per gevel mag een gewogen houtpercentage worden gehanteerd op basis van de daarin voorkomende HSB-elementen. De op deze wijze bepaalde Rc-waarde is van toepassing voor de hele gevel. Dit is ook het geval als deze elementen is verdeeld zijn over meer woningen.