Kan er sprake zijn van mechanische ventilatie (systeem C) als er geen afzuiging op het toilet aanwezig is?


Indien er niet in het toilet afgezogen wordt is er geen sprake van mechanische ventilatie volgens het protocol. Er dient minimaal op drie punten afgezogen te worden, keuken badkamer en toilet. De laatste twee kunnen zich in dezelfde ruimte bevinden.