Kunnen gebouwen die in de BAG als industriefunctie zijn aangemerkt labelplichtig zijn?


De functie die in de BAG staat vermeld, is niet leidend. Je moet uitgaan van de werkelijke situatie op het moment van de opname. Veel industriegebouwen hebben bovendien vaak een labelplichtig deel.