Kunnen gebouwen die in de BAG als industriefunctie zijn aangemerkt labelplichtig zijn?

75.1 - basis - detail

 

Ja, dat kan. De functie die in de BAG staat vermeld, is niet leidend. Je moet uitgaan van de werkelijke situatie op het moment van de opname. Veel industriegebouwen hebben bovendien vaak een labelplichtig deel waarin bijvoorbeeld kantoren en kantine zijn gelegen.

 

21-03-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/