Voor de CV-installatie moet worden aangegeven of de distributieleidingen zijn geïsoleerd. Volgens het protocol is dit het geval als minimaal 90% van de leidinglengte is geïsoleerd. Moeten de aftakkingen van de distributieleiding naar de afgiftesystemen worden meegenomen in de bepaling of 90% van de leidinglengte is geïsoleerd?

82.1/75.1 - basis - detail

 

De aftakkingen, welke in de verblijfsruimte liggen en waarin slechts transport plaats vindt wanneer de radiator open staat, hoeft niet te worden meegenomen bij het vaststellen of minimaal 90% van de leidinglengte is geïsoleerd. Wel moet je in het projectdossier vastleggen op basis waarvan de 90% bepaald is, dus zonder de aftakkingen.

 

07-11-2022