Voor de CV-installatie moet worden aangegeven of de distributieleidingen zijn geïsoleerd. Volgens het protocol is dit het geval als minimaal 90% van de leidinglengte is geïsoleerd. Moeten de aftakkingen van de distributieleiding naar de afgiftesystemen worden meegenomen in de bepaling of 90% van de leidinglengte is geïsoleerd?


De aftakkingen, welke in de verblijfsruimte liggen en waarin slechts transport plaats vindt wanneer de radiator open staat, hoeft niet te worden meegenomen bij het vaststellen of minimaal 90% van de leidinglengte is geïsoleerd. Wel moet je in het projectdossier vastleggen op basis waarvan de 90% bepaald is, dus zonder de aftakkingen.