Als op het dak van een gebouw met een groot niet-energieprestatieplichtig deel, bijvoorbeeld een distributiecentrum, zonnepanelen zijn geïnstalleerd, worden dan alle panelen toegekend aan het labelplichtig deel van het gebouw?


Ja, als de volledige opbrengst wordt geleverd achter de elektriciteitsmeter van een gebouw waarin zowel labelplichtige delen als niet labelplichtige delen aanwezig zijn, wordt deze volledige opbrengst toebedeeld aan het labelplichtige deel. Zie ook par. 15.2