Hoe ga ik om met begrenzingen (trap, wand en deur) aan onverwarmde kelder in woning?

82.1/75.1 - basis - detail

 

In het protocol ISSO 82.1 staat onder afbeelding 8.23: "De wanden en deuren van onverwarmde kelders, grenzend aan de grond (en) aan de rekenzone, moeten ook als scheidingsconstructies grenzend aan de kruipruimte of onverwarmde kelder worden opgegeven." De aantredes van de trap kunnen hierbij gezamenlijk als één vloervlak worden ingevoerd en de optredes als één wandvlak, ook als zij verschillende oriëntaties hebben. De orientatie is bij begrenzing aan een kelder niet relevant.


NB: in Vabi wordt ‘aangrenzende onverwarmde kelder’ aangehouden, voor wanden kan ‘kruipruimte’ niet worden geselecteerd. In Uniec 3 moet voor de verticale begrenzingen aan een onverwarmde kelder (zoals trap, wand en deur) gekozen worden voor 'AOR forfaitair'.

 

07-02-2023