Hoe ga ik om met begrenzingen (trap, wand en deur) aan onverwarmde kelder in woning?


In het protocol staat: ISSO 82.1, onder afbeelding 8.23; "De wanden en deuren van onverwarmde kelders, grenzend aan de grond (en) aan de rekenzone, moeten ook als scheidingsconstructies grenzend aan de kruipruimte of onverwarmde kelder worden opgegeven." NB: in Vabi wordt ‘aangrenzende onverwarmde kelder’ aangehouden, voor wanden kan ‘kruipruimte’ niet worden geselecteerd.