Volgens beslisschema afb. 8.1 moeten voor de toepassing van een renovatiejaar de kozijnen zijn vervangen of moet de spouw zijn nageïsoleerd dan wel is er aantoonbaar uitzetband tussen het kozijn en de muur aangebracht. Volstaat de aanwezigheid van geïsoleerde voorzetwanden in plaats van het naïsoleren van de spouw voor de toepassing van een renovatiejaar?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Een geïsoleerde voorzetwand aan de binnenzijde volstaat niet zonder meer om ten aanzien van de infiltratie met een renovatiejaar te rekenen als de kozijnen niet ook zijn vervangen, zie 8.1.2.3. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de kozijnen goed op de nageïsoleerde gevel aansluiten. Dit is volgens de protocoltekst aannemelijk bij: 

•    Een  nageïsoleerde spouw;

•    Toegepaste uitzendband; 

•    lage Qv10-waarde bepaald middels luchtdichtheidsmeting.

                                                                                                                                                         

Een voorzetwand mag alleen dan als gelijkwaardig worden beschouwd aan een spouwmuur waarvan de spouw is volgespoten met isolatiemateriaal, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

•    De voorzetwand is aantoonbaar voorzien van isolatie, middels foto’s die zijn gemaakt tijdens plaatsing, een factuur

     (herleidbaar naar het betreffende object) of door op de wand te kloppen waarbij consistent over het wandoppervlak een

     dof geluid hoorbaar is. De laatste constatering dient te worden vermeld in het projectdossier;

•    De dagkanten van de wandopeningen ter plaatse van de kozijnen zijn bij het plaatsen van de isolerende voorzetwand ook

     nageïsoleerd en/of afgewerkt met plaatmateriaal (gispkarton, multiplex, mdf, etc);

•    De afwerking van de dagkanten sluit naaddicht aan op de kozijnen. Nergens in het wandoppervlak of bij de aansluitingen

     op de kozijnen of andere aansluitende constructiedelen mogen openstaande naden zichtbaar zijn. In het dossier dienen          voldoende foto’s te worden opgenomen om dit aannemelijk te maken.


 

01-09-2023


De oude versie was:


Een geïsoleerde voorzetwand volstaat niet zonder meer om t.a.v. de infiltratie met een renovatiejaar te rekenen als de kozijnen niet ook zijn vervangen, zie 8.1.2.3. Er moet aangetoond worden dat de kozijnen goed op de gevel aansluiten. Dit is aannemelijk bij: 

•    Een  nageïsoleerde spouw;

•    Toegepaste uitzendband; 

•    lage Qv10-waarde bepaald middels luchtdichtheidsmeting

Het renovatiejaar mag gebruikt worden als er bij het aanbrengen van de voorzetwand, in geval van handhaving van de bestaande kozijnen, aanvullende bewijslast (foto's van de afdichting op het kozijn (naden afgeschuimd, afgekit of afgetaped)) wordt verzameld, mits minimaal 90% van het oppervlak van de schil grenzend aan buiten, is voorzien van naïsolatie.

Als ook de kozijnen zijn vervangen, kan zonder deze bewijslast bij toepassing van voorzetwanden het renovatiejaar toegepast worden, mits aan de voorwaarden uit schema 8.1 wordt voldaan.


07-02-2023