Mag een DoP (Declaration of Performance) voor beglazing worden ingezet in de basisopname?

82.1/75.1 - basis

 

DoP’s voor samengestelde constructies (bv glas incl. kozijn) mogen alleen worden ingezet in de detailopname. Afwijken van de beslisdiagrammen voor het bepalen van Rc- en U-waardes kan in de basisopname alleen met inzet van een kwaliteitsverklaring die is opgenomen op BCRG.nl. Wel moet, indien bekend, de gedeclareerde U-waarde van glas worden gebruikt om het type glas vast te stellen. Daarbij geldt:


HR-glas, als U ≤ 2,0 W/m2K; 

HR+-glas, als U ≤ 1,6 W/m2K;

HR++-glas als U ≤ 1,2 W/m2K;

Triple HR-glas als U ≤ 0,9 W/m2K.


 

22-03-2023