Mag een DoP (Declaration of Performance) voor beglazing worden ingezet in de basisopname?

82.1/75.1 - basis

 

DoP’s voor samengestelde constructies (bv glas incl. kozijn) mogen alleen worden ingezet in de detailopname. Afwijken van de beslisdiagrammen voor het bepalen van Rc- en U-waardes kan in de basisopname alleen met inzet van een kwaliteitsverklaring die is opgenomen op BCRG.nl. Wel moet, indien bekend, de gedeclareerde U-waarde van glas worden gebruikt om het type glas vast te stellen. Daarbij geldt:


HR-glas, als U ≤ 2,0 W/m2K; 

HR+-glas, als U ≤ 1,6 W/m2K;

HR++-glas als U ≤ 1,2 W/m2K;

Triple HR-glas als U ≤ 0,9 W/m2K.


 

22-03-2023
Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.