Mag een DoP (Declaration of Performance) worden ingezet in de basisopname?


DoP’s mogen alleen worden ingezet in de detailopname. Afwijken van de beslisdiagrammen voor het bepalen van Rc- en U-waardes kan alleen met inzet van een kwaliteitsverklaring die is opgenomen op BCRG.nl.