Wordt een afdak/veranda ook als overstek beschouwd voor de daaronder liggende ramen? Zijn daarop uitzonderingen, bijvoorbeeld als het verandadak lichtdoorlatend is.


Een niet transparante veranda/afdak geldt als een overstek. Een luifel of afdak van (nagenoeg) volledig licht doorlatend materiaal wordt niet beschouwd als overstek,  maar de ZTA van de door het lichtdoorlantende vlak belemmerde ramen moet vermenigvuldigd worden met 0,8. Voor een afdak met een lichtkoepel sparing of beperkt licht doorlatend materiaal ligt dat weer anders. Dat is zeer situatie afhankelijk. o.a. van de grote van de koepel of sparing en/of de mate van lichtdoorlatendheid van de overstek. In geval van bijzondere situaties moet in het dossier worden aangeven waarom deze dan wel of niet als overstek wordt beschouwd.