Wordt een afdak/veranda ook als overstek beschouwd voor de daaronder liggende ramen? Zijn daarop uitzonderingen, bijvoorbeeld als het verandadak lichtdoorlatend is.

82.1/75.1 - basis - detail

 

Een niet transparante veranda/afdak geldt als een overstek. Een luifel of afdak van (nagenoeg) volledig licht doorlatend materiaal wordt niet beschouwd als overstek,  maar de ZTA of g-waarde van de door het lichtdoorlatende vlak belemmerde raam kan vermenigvuldigd worden met 0,8. Voor een afdak met een lichtkoepel sparing of beperkt licht doorlatend materiaal ligt dat weer anders. Dat is zeer situatie afhankelijk. o.a. van de grootte van de koepel of sparing en/of de mate van lichtdoorlatendheid van de overstek. In geval van bijzondere situaties moet in het dossier worden aangeven waarom deze dan wel of niet als overstek wordt beschouwd.

 

22-03-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/