Mag een volledig inpandige ruimte worden beschouwd als AVR, ook als deze ruimte geen afgiftesysteem voor verwarming heeft?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja, ruimten die geen aan buiten, grond, kruipruimte of sterk geventileerde ruimte grenzende constructievlakken hebben, kunnen worden beschouwd als AVR.

 

27-12-2022