Mag een volledig inpandige ruimte worden beschouwd als AVR, ook als deze ruimte geen afgiftesysteem voor verwarming heeft?


Ja, ruimten die geen aan buiten, grond, kruipruimte of sterk geventileerde ruimte grenzenden constructievlakken hebben, kunnen worden beschouwd als AVR