Hoe moet worden omgegaan met het registreren van het definitieve energielabel bij oplevering van een woning waarin tijdelijk een elektrische ketel is geïnstalleerd omdat de warmtepomp pas later kan worden geleverd? Bij registratie met de elektrische ketel voldoet de woning niet aan BENG 2 en BENG 3.

82.1/75.1 - detail

 

De definitieve energieprestatie moet bij oplevering worden geregistreerd op basis van de situatie zoals die op dat moment is. De voor de oplevering verantwoordelijke partij kan bij het bevoegd gezag onderbouwen waarom niet wordt voldaan aan BENG 2 en BENG 3 en op welke wijze dat later alsnog wordt gerealiseerd. De EP-adviseur registreert alleen en is niet verantwoordelijk voor het wel of niet voldoen van de woning aan de BENG-eisen. Na oplevering van de definitieve installatie kan de energieprestatie dan opnieuw geregistreerd worden waarbij de oorspronkelijke versie wordt overschreven.

 

27-12-2022


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/