Heeft een archiefruimte (ruimte waar enkel archiefbescheiden worden bewaard in archiefdozen) in een kantoorgebouw per definitie een industriefunctie ongeacht het Ag van de ruimte?

75.1 - basis - detail


Een (groot) archief van een museum, stadskantoor, belastingdienst, etc, kan worden beschouwd als een industriefunctie, omdat dergelijke ruimtes primair worden geklimatiseerd om de gearchiveerde zaken goed te bewaren. 

Een kleine archiefruimte in een kantoor kan worden beschouwd als opslagruimte gelieerd aan de gebruiksfunctie met inachtneming van de 2e voetnoot (10%) onder tabel 7.2. 


07-04-2023