Moet een ruimte waarin een hydrofoor staat opgesteld worden beschouwd als TR en ligt deze, wanneer deze aan meer dan 500m2 tapwater levert, altijd buiten de thermische zone?

82.1/75.1 - basis - detail


Technische ruimten waar installaties voor verwarmen, koelen, ventilatie en/of warmtapwaterbereiding staan opgesteld ten behoeve van een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 vallen per definitie buiten de thermische zone. Een hydrofoorinstallatie maakt geen onderdeel uit van deze installaties. Een ruimte waarin een hydrofoorinstallatie staat opgesteld en geen van de andere hier genoemde installaties, wordt beschouwd als 'overige ruimte', ook als de hydrofoor aan meer dan 500m2 Ag tapwater levert. 


15-04-2023