De BAG-codes voor Tiny houses zijn weergegeven als standplaats (woonwagen). Voor het bouwbesluit zijn tiny houses echter geen woonwagen. Wat moet worden aangehouden voor de registratie van het energielabel voor een tiny house?

82.1 - basis - detail


RVO zegt hierover het volgende:


EP-Online staat inderdaad alleen woningtype woonwagen toe als een label met standplaats-id wordt geregistreerd. We gaan daarom in EP-Online de businessrule mbt registreren op basis van standplaats-id uitbreiden; naast woningtype ‘woonwagen’ gaan we ook de vakantie-, vrijstaande, 2-onder-1-kap, hoek- en rijwoning toestaan bij standplaats-id. Het tiny house dat op een standplaats in de BAG staat, kan dan met een van deze woningtypes worden aangeduid. 

Volgens de reguliere releasekalender staat deze uitbreiding van de business rule vanaf 1 juni in productie (als de testen goed verlopen). Vanaf dan is het dus mogelijk om het tiny house op een standplaats met een ander woningtype dan woonwagen te registreren.


28-05-2023Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.