Volgens het ISSO-protocol is de bovengrens voor het bepalen van een energielabel de pand-ID, de ondergrens wordt gevormd door de Object-ID. In de praktijk komt het voor dat panden zodanig met elkaar verweven zijn, dat het niet mogelijk of wenselijk is om demarcaties aan te brengen tussen de panden, bijvoorbeeld door permanent open verbinden. Mag in zo’n situatie het energielabel worden berekend door het volledige gebouw op te nemen en de volledige invoer meerdere keren te registreren onder meer pandcodes, met als gevolg dat deze panden allen een identiek energielabel krijgen?

75.1 - basis - detail


Als het één grote winkel (samengesteld uit meerdere panden) betreft met in de BAG maar één huisnummer en dus ook maar één VBO-id, dan moet het energielabel worden geregistreerd op dit Object-ID. Het pand-ID dat hoort bij dit Object-ID haalt EP-Online dan op in de BAG.


Gaat het om samengestelde huisnummer met meerdere Pand- en  Object-id’s, dan geldt het volgende:

In Uniec kun je de verschillende VBO-id's (ongeacht de pand-id's) opgeven en krijg je op het energielabel vermeld dat het energielabel ook geldt voor alle adressen die je hebt opgegeven.


In Vabi kun je de verschillende VBO-id’s opgeven en kan het invoerveld voor de Pand-id leeg worden gelaten. Je krijgt dan wel een foutmelding/waarschuwing dat er geen pandID ingevuld is, maar als je de meldingen negeert, kun je wel registreren. Het energielabel wordt dan voor alle onderliggende pand_id’s geregistreerd. 


06-10-2023
Oude antwoord:


Als het één grote winkel (samengesteld uit meerdere panden) betreft met in de BAG maar één huisnummer en dus ook maar één VBO-id, dan moet het energielabel worden geregistreerd op dit Object-ID. Het pand-ID dat hoort bij dit Object-ID haalt EP-Online dan op in de BAG.

 

Gaat het om samengestelde huisnummer met meerdere Pand- en  Object-id’s, dan geldt het volgende:

In Uniec kun je de verschillende VBO-id's (ongeacht de pand-id's) opgeven en krijg je op het energielabel vermeld dat het energielabel ook geldt voor alle adressen die je hebt opgegeven.

 

In Vabi kun je de verschillende VBO-id’s opgeven en kan het invoerveld voor de Pand-id leeg worden gelaten. Je krijgt dan wel een foutmelding/waarschuwing dat er geen pandID ingevuld is, maar als je de meldingen negeert, kun je wel registreren. Het energielabel wordt dan voor alle onderliggende pand_id’s geregistreerd. 

 

 

19-09-2023
Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.