Mogen kwaliteitsverklaringen worden ingezet voor producten waarvan de typecode niet exact overeenkomt met de typecode(s) op de betreffende kwaliteitsverklaring?

82.1/75.1 - basis - detail


Als op basis van productdocumentatie kan worden aangetoond dat de afwijking in de typecode betrekking heeft op een productkenmerk dat geen effect heeft op de energieprestatie van het product, zoals bijvoorbeeld de kleur van een randkader bij zonnepanelen of de draairichting van een pomp, is de kwaliteitsverklaring van toepassing op het betreffende product. Bij twijfel adviseren wij contact op te nemen met de fabrikant of installateur.


28-06-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/