In het protocol is het zichtveld gedefinieerd als ‘de naar buiten gekeerde halve ruimte. Wat wordt daar precies mee bedoeld en hoe wordt bepaald of een belemmering smaller is dan 20% van de breedte van het zichtveld?

82.1/75.1 - basis - detail


Het zichtveld is de naar buiten gekeerde halve cirkel in het horizontale vlak met als middelpunt het middelpunt van het zonontvangend vlak. Relatief smalle belemmeringen die minder dan 20% van de naar buiten gekeerde halve cirkel beslaan (of 180 graden * 20% = 36 graden) hoeven niet te worden meegenomen.


   


08-02-2024


Oude antwoord:

Het zichtveld is de naar buiten gekeerde, halve ruimte, of halve cirkel met als middelpunt het middelpunt van het zonontvangend vlak. Relatief smalle belemmeringen die minder dan 20% van de naar buiten gekeerde halve cilinder beslaan (of 180 graden * 20% = 36 graden) hoeven niet te worden meegenomen.01-09-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/