In het protocol is het zichtveld gedefinieerd als ‘de naar buiten gekeerde halve ruimte. Wat wordt daar precies mee bedoeld en hoe wordt bepaald of een belemmering smaller is dan 20% van de breedte van het zichtveld?

82.1/75.1 - basis - detail


Het zichtveld is de naar buiten gekeerde, halve ruimte, of halve cirkel met als middelpunt het middelpunt van het zonontvangend vlak. Relatief smalle belemmeringen die minder dan 20% van de naar buiten gekeerde halve cilinder beslaan (of 180 graden * 20% = 36 graden) hoeven niet te worden meegenomen.01-09-2023