In de fitprocedure moet per rekenzone worden gefit. Hoe moet hierbij worden omgegaan met de verdeling van de diverse rekenparameters (zoals bijvoorbeeld setpointtemperatuur, gebruikstijden, correctiefactor voor ventilatie en aantal gebruikers) in de fitprocedure? Het protocol zegt hier niets over en meestal is niet bekend hoe het energiegebruik in werkelijkheid is verdeeld over de rekenzones.

72.2


Als adviseur moet je in zo’n situatie zelf een inschatting maken over de verdeling van het energiegebruik en de instelling van de rekenparameters per rekenzone. Afhankelijk van de gebruiksfuncties en de in de rekenzone aanwezige systemen zullen de parameters standaard worden ingesteld door de software. Aanpassingen van de parameters kunnen voortkomen uit de intake of op basis van aannemelijke veronderstellingen van de adviseur.


06-10-2023