Zijn er invulinstructies voor kwaliteitsverklaringen?


Diverse fabrikanten publiceren invulinstructies op hun website:


    Climarad: https://www.climarad.nl/media/rjuo0cs3/invoer-climarad-smart-supply-solution-vabi-epa-nta8800.pdf


    Inventum: https://www.inventum.com/downloadcentrum/?_sf_s=invulinstructie


Bij KEGO vullen we deze lijst regelmatig aan, heb je suggesties? Graag!08-10-2023

Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/