Moet een toestel of opwekker worden opgenomen als deze uitgeschakeld, afgekoppeld of defect is?

Zo ja, geldt dat dan ook als er een tweede, alternatief systeem is aangebracht?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja. Bij de opname moet er vanuit worden gegaan dat aanwezige systemen functioneel zijn of dat de functionaliteit hersteld kan worden. Alleen als een systeem volledig is verwijderd (opwekkers en afgifte), speelt het geen rol meer in de opname. De keuze voor het op te nemen systeem bij aanwezigheid van meer systemen, moet worden bepaald op basis van de in het protocol beschreven prioritering.


28-01-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/