Moet een toestel of opwekker worden opgenomen als deze uitgeschakeld, afgekoppeld, defect of (nog) onvolledig gemonteerd is? Zo ja, geldt dat dan ook als er een tweede, alternatief systeem is aangebracht?

82.1/75.1 - basis - detail


Als installaties niet aangesloten zijn en duidelijk is dat ze ook niet in bedrijf worden genomen, dan worden deze voor de opname buiten beschouwing gelaten. Als ze (tijdelijk) buiten werking zijn gesteld door de eigenaar of gebruiker van het gebouw, moeten ze wel worden opgenomen. Daarbij moet de keuze voor het op te nemen systeem bij aanwezigheid van meer systemen worden bepaald op basis van de in het protocol beschreven prioritering. Zie ook BRL 9500-W:2400, paragraaf 4.3.2.2, en U paragraaf 4.2.2.2


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/


Oude antwoord:


Moet een toestel of opwekker worden opgenomen als deze uitgeschakeld, afgekoppeld, defect of (nog) onvolledig gemonteerd is? Zo ja, geldt dat dan ook als er een tweede, alternatief systeem is aangebracht?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja. Bij de opname moet er vanuit worden gegaan dat aanwezige systemen functioneel zijn of dat de functionaliteit hersteld kan worden. Alleen als een systeem volledig is verwijderd (opwekkers en afgifte), speelt het geen rol meer in de opname. De keuze voor het op te nemen systeem bij aanwezigheid van meer systemen, moet worden bepaald op basis van de in het protocol beschreven prioritering.


15-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/