Als er geen tapwatersysteem in een woning aanwezig is, moet volgens het protocol een elektrisch doorstroomtoestel worden opgenomen. Wat moet daarbij worden aangehouden voor de leidinglengte?

82.1 - basis - detail


Bij een doorstroomtoestel kan ervan worden uitgegaan dat deze nabij het tappunt hangt. De op te nemen leidinglengte is dan 0-2m.


28-01-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/