NTA 8800

Er lijkt tegenstrijdige informatie in de ISSO 82.1 te staan met betrekking tot het verdelen van een thermische zone naar een klimatiseringszone. Hoofdstuk 7.2 vs bijlage J afbeelding J.1
Dat is juist. Hoofdstuk 7.2  citeert: "Hier geldt de regel dat als er in één of meerdere ruimte(n) met een totale gebruiksoppervlakte (van die betreffe...
Ma, 6 Jun, 2022 at 9:25 PM