Als er stalen draairamen zijn opgenomen in houten kozijnen moeten deze ramen worden gesplist in delen 'ramen met stalen kozijnen' en delen 'ramen met houten kozijnen'. Deze splitsing vindt plaats naar rato. Bepaal daarvoor de oppervlakte van het houten kozijn en de oppervlakte van het stalen kozijn, en verdeel het glasoppervlakte naar rato over de beide kozijnen.