Opnameprotocol (H. 6)

Kan het expertteam bewijsmateriaal valideren (foto's, tekeningen, of beschrijvingen van situaties)?
Nee. Het expertteam kan geen bewijsmateriaal valideren. Bewijsmateriaal moet voldoende betrouwbaar zijn en complementair aan de waarnemingen in het gebouw. ...
Ma, 6 Jun, 2022 at 9:27 PM
Voor een pand moet ik zowel een U-label als W-label registreren. Hoe kan dat als er maar één objectID en één pandID is?
Er kan op 1 adres (1 vbo-id) zowel een woninglabel als een utiliteitsbouwlabel worden geregistreerd, hier hoeft dan ‘detailaanduiding’ /volgnummer niet voor...
Wo, 6 Jul, 2022 at 11:56 AM
Moeten kopersopties, die tijdens de bouw pas toegevoegd worden, voldoen aan de BENG-eisen?
Het bevoegd gezag gaat hier over. In principe moet een woning gebouwd worden, waarbij wordt voldaan aan de BENG-eisen. Men dient dan ook vooraf te toetsen o...
Ma, 6 Jun, 2022 at 2:29 PM
Hoe ga ik om met gebouwen die niet worden verwarmd, zoals kan voorkomen bij bijvoorbeeld slagers en bloemisterijen? Vallen deze buiten de labelplicht op grond van artikel 2.2 van de BEG?
De NTA8800 heeft hiervoor geen oplossing. Het uitgangspunt is dat er altijd verwarming voorkomt in een energieprestatieplichtig gebouw. Indien er geen verwa...
Ma, 6 Jun, 2022 at 12:43 PM