Wat is de 'afstand toevoerkanaal tot buiten' van een WTW unit bij een inpandig appartement als bij het woongebouw het appartement op de 1e verdieping ongeveer 54 meter buitenluchtkanaal heeft?

82.1 - basis - detail


Het gaat om de afstand tussen de WTW en de thermische schil. Dat zal bij een appartement in principe de lengte van de schacht tot het dak zijn. Indien de berekening voor het hele gebouw gemaakt wordt, moet -indien mogelijk- de werkelijke lengte worden bepaald. Als dat niet mogelijk is, moet je de halve gebouwhoogte tot de thermische schil (dak) van het woongebouw aanhouden. Volgens tabel 11.10 mag hier ook vanuit worden gegaan voor de individuele woningen in het woongebouw: Indien er meerdere WTW-toestellen zijn gelegen binnen een klimatiseringszone, en die WTW-toestellen hebben dezelfde kenmerken, behoudens de lengte van het toevoerkanaal, dan mag worden gerekend met de gemiddelde lengte van het toevoerkanaal tussen buiten en de WTW-toestellen (Lbu).


28-01-2024Oude antwoord:

Het gaat om de afstand tussen de WTW en de thermische schil. Dat zal bij een appartement in principe de lengte van de schacht tot het dak zijn. Indien de berekening voor het hele gebouw gemaakt wordt, moet je de halve gebouwhoogte tot de thermische schil (dak) van het woongebouw aanhouden. Volgens tabel 11.10 mag hier ook vanuit worden gegaan voor de individuele woningen in het woongebouw

 

17-03-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/