Ventilatie (H.11)

Luchtdichtheid kanalen
Bij de invoer van de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen kan naast de klasse-aanduiding worden gekozen voor ‘geen kanaal’ en ‘onbekend’. Wanneer ...
Vr, 1 Sep, 2023 om 1:19 PM
LBK in woning
In paragraaf 11.5 staat de opmerking “In individuele woningen met systeem D kan voor LBK de balansventilatie-unit worden gelezen”. Hoe moet dit worden begre...
Wo, 28 Jun, 2023 om 3:09 PM
Bypass bij warmtewiel
Kan je bij een warmtewiel altijd uitgaan van 100% bypass? 82.1/75.1 - basis - detail Ja, als uit de regelomschrijving blijkt dat het warmtewiel stil wo...
Do, 20 Apr, 2023 om 4:58 PM
Nominaal vermogen ventilatoren
In de technische specificatie van ventilatoren wordt vaak het ‘opgenomen vermogen’ of 'elektrisch vermogen’ weergegeven en niet het ‘nominale vermogen’....
Do, 20 Apr, 2023 om 3:42 PM
Debiet en vermogen op kwaliteitsverklaringen van WTW
Op kwaliteitsverklaringen voor WTW’s staan soms verschillende debieten vermeld en wordt het nominale vermogen berekend op basis van het debiet. Hoe moeten d...
Vr, 1 Sep, 2023 om 2:57 PM
Ventilatiesysteem C
Wanneer is sprake van ventilatie systeemtype C? Van mechanische ventilatie is alleen sprake als zowel badkamer, keuken als toilet mechanisch worden afge...
Wo, 6 Jul, 2022 om 1:09 PM
ZR-roosters?
Moeten alle roosters ZR-roosters zijn om ZR-rooster te mogen aanhouden bij classificatie van het ventilatiesysteem? 82.1 - basis - detail In alle verbl...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:32 PM
LBK met geïntegreerde warmtepomp
Hoe voer ik een LBK met geïntegreerde warmtepomp voor verwarming, koeling, en warmteterugwinning in, als in het gebouw ook een ander verwarmingssysteem met ...
Wo, 6 Jul, 2022 om 1:26 PM
Lengte toevoerkanaal WTW
Wat is de 'afstand toevoerkanaal tot buiten' van een WTW unit bij een inpandig appartement als bij het woongebouw het appartement op de 1e verdiepin...
Do, 20 Apr, 2023 om 2:19 PM