Ventilatie (H.11)

Alleen een afzuigkap in de keuken
Als er geen afzuigventiel in de keuken is, maar de afzuigkap is wel aangesloten op het ventilatiesysteem, is er dan sprake van systeem C wanneer aan de ande...
Do, 8 Feb, 2024 om 10:39 PM
Ventilatiedebiet in een BENG-berekening
Bij de aanvraag Omgevingsvergunning zit een ventilatiebalansberekening. Volgens het protocol (11.4.1) kan in het geval van nieuwbouw het ventilatiedebiet op...
Zo, 17 Dec, 2023 om 2:15 PM
Luchtdichtheid kanalen
Bij de invoer van de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen kan naast de klasse-aanduiding worden gekozen voor ‘geen kanaal’ en ‘onbekend’. Wanneer ...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:12 PM
LBK in woning
In paragraaf 11.5 staat de opmerking “In individuele woningen met systeem D kan voor LBK de balansventilatie-unit worden gelezen”. Hoe moet dit worden begre...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:12 PM
Bypass bij warmtewiel
Kan je bij een warmtewiel altijd uitgaan van 100% bypass? 82.1/75.1 - basis - detail Ja, als uit de regelomschrijving blijkt dat het warmtewiel stil wo...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:12 PM
Nominaal vermogen ventilatoren
In de technische specificatie van ventilatoren wordt vaak het ‘opgenomen vermogen’ of 'elektrisch vermogen’ weergegeven en niet het ‘nominale vermogen’....
Za, 9 Dec, 2023 om 1:13 PM
Debiet en vermogen op kwaliteitsverklaringen van WTW
Op kwaliteitsverklaringen voor WTW’s staan soms verschillende debieten vermeld en wordt het nominale vermogen berekend op basis van het debiet. Hoe moeten d...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:13 PM
ZR-roosters?
Moeten alle roosters ZR-roosters zijn om ZR-rooster te mogen aanhouden bij classificatie van het ventilatiesysteem? 82.1 - basis - detail In alle verbl...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:08 PM
Lengte toevoerkanaal WTW
Wat is de 'afstand toevoerkanaal tot buiten' van een WTW unit bij een inpandig appartement als bij het woongebouw het appartement op de 1e verdiepin...
Do, 8 Feb, 2024 om 10:20 PM