Als een gebouw de functie woonzorg (zoals bijvoorbeeld een verpleegafdeling voor dementerende bewoners, of een woongroep voor verstandelijk beperkte bewoners) heeft, is het dan een woning of een utiliteitsgebouw voor zorg? En wat is van toepassing op zelfstandige individuele wooneenheden binnen een zorgcomplex? 

82.1/75.1 - basis - detail


De gebruiksfunctie van een gebouw en de daarin gelegen individuele ruimtes wordt door de indiener van de aanvraag omgevingsvergunning bepaald. Bij nieuwbouw hangen de eisen voor de mate van veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, gezondheid en installaties die door het bouwbesluit worden gesteld, af van de gekozen gebruiksfunctie. In een BENG-berekening voor de aanvraag omgevingsvergunning en bij oplevering (detail) worden de gebruiksfuncties dan ook bepaald in nauwe samenhang met de gebruiksfuncties zoals die worden bepaald voor de toetsing aan de andere eisen uit het bouwbesluit.

Voor bestaande situaties (basis) moet de adviseur een keuze maken op basis van de aangetroffen gebruikssituatie. Is het echt een groepswoning of zelfstandige wooneenheid waar (ambulante) zorg wordt verleend maar waar de bewoners mobiel zijn en tot op zekere hoogte zelfstandig functioneren? Dan ligt woonfunctie het meest voor de hand. Is het een zorgfunctie waar (tijdelijk) wordt gewoond, maar waar de bewoners voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van hulp, kies dan voor gezondheidszorgfunctie. 

Veel woonzorgcomplexen kunnen een groepswoonfunctie en/of meerdere individuele woonfuncties hebben (er wordt bijvoorbeeld huur gevraagd voor de zorgwoning) eventueel met gemeenschappelijke woonruimten en/of utiliteitsfuncties. Voor zelfstandige individuele wooneenheden met een eigen adres kan dan altijd worden uitgegaan van woonfunctie. Voor de groepswoningen moet door de adviseur een in het projectdossier onderbouwde keuze worden gemaakt tussen woonfunctie of utiliteit. Tabel 7.1 van de ISSO75.1 biedt ruimte om te kiezen voor wonen of voor gezondheidszorgfunctie, niet klinisch (slaapkamers en bijbehorend sanitair) in combinatie met bijeenkomstfunctie (woonkamer, overige verblijfsruimtes). Ruimtes waar bewoners / patienten in bed verpleegd worden, vallen in de categorie gezondheidszorgfunctie, klinisch. Bij twijfel kan ook worden uitgegaan van de BAG. 

Er bestaan diverse antwoorden over dit onderwerp (meestal gerelateerd aan de eisen voor brandveiligheid) te vinden op de website van helpdeskbouwregels.nl:


https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/236

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/481

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/444

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/502


11-11-2023


Oude antwoord:


De gebruiksfunctie van een gebouw en de daarin gelegen individuele ruimtes wordt door de indiener van de aanvraag omgevingsvergunning bepaald. Bij nieuwbouw hangen de eisen voor de mate van veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, gezondheid en installaties die door het bouwbesluit worden gesteld, af van de gekozen gebruiksfunctie. In een BENG-berekening voor de aanvraag omgevingsvergunning en bij oplevering (detail) worden de gebruiksfuncties dan ook bepaald in nauwe samenhang met de gebruiksfuncties zoals die worden bepaald voor de toetsing aan de andere eisen uit het bouwbesluit.

Voor bestaande situaties (basis) moet de adviseur een keuze maken op basis van de aangetroffen gebruikssituatie. Is het echt een groepswoning of zelfstandige wooneenheid waar (ambulante) zorg wordt verleend maar waar de bewoners mobiel zijn en tot op zekere hoogte zelfstandig functioneren? Dan ligt woonfunctie het meest voor de hand. Is het een zorgfunctie waar (tijdelijk) wordt gewoond, maar waar de bewoners voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van hulp, kies dan voor gezondheidszorgfunctie. 

Veel woonzorgcomplexen kunnen een groepswoonfunctie en/of meerdere individuele woonfuncties hebben (er wordt bijvoorbeeld huur gevraagd voor de zorgwoning) eventueel met gemeenschappelijke woonruimten en/of utiliteitsfuncties. Voor zelfstandige individuele wooneenheden met een eigen adres kan dan altijd worden uitgegaan van woonfunctie. Voor de groepswoningen moet door de adviseur een in het projectdossier onderbouwde keuze worden gemaakt tussen woonfunctie of utiliteit. Tabel 7.1 van de ISSO75.1 biedt ruimte om te kiezen voor wonen of voor gezondheidszorgfunctie met bedgebied (slaapkamers en bijbehorend sanitair) in combinatie met bijeenkomstfunctie (woonkamer, overige verblijfsruimtes). Bij twijfel kan ook worden uitgegaan van de BAG. 

Er bestaan diverse antwoorden over dit onderwerp (meestal gerelateerd aan de eisen voor brandveiligheid) te vinden op de website van helpdeskbouwregels.nl:


https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/236

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/481

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/444

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/502


 

06-01-2023
Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.