Een appartementengebouw heeft een collectieve c.v.-ketel voor ruimteverwarming.  Moeten de leidingen die door de verschillende bouwlagen lopen op gebouwniveau of rekenzone niveau ingevoerd worden?


De leidingen van de gehele collectieve installatie moeten worden ingevoerd. Ook het oppervlak dat door de installatie bediend wordt. De leidingverliezen worden vervolgens naar rato van het gebruiksoppervlak van de rekenzones verdeeld.