Ruimteverwarming (H.9)

Aantal warmtemeters
Welke warmtemeters tellen wel/niet mee bij de distributieleidingen in een collectieve installatie? 82.1/75.1 - basis - detail De NTA8800 zegt hierover:...
Zo, 28 Apr, 2024 om 12:41 PM
Warmtelevering via de woningcorporatie
Hoe moet je omgaan met de situatie bij in woongebouwen de corporatie de eigenaar van de afleverset is? 82.1/75.1 - basis - detail Bij warmtelevering de...
Za, 16 Mrt, 2024 om 12:17 PM
Welk afgiftesysteem bij meer rekenzones
Welk afgiftesysteem moet per rekenzone worden opgenomen als er meer rekenzones zijn met dezelfde opwekker, maar met verschillende afgiftesystemen in de reke...
Za, 16 Mrt, 2024 om 12:18 PM
Wateraanvoertemperatuur bij collectieve warmtepompen aangesloten op individuele afleversets
Wateraanvoertemperatuur bij collectieve warmtepompen aangesloten op individuele afleversets In de ISSO 82.1 wordt beschreven dat je pas een HT systeem voor...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:25 PM
Warmtelevering derden of een collectieve installatie
Als een project bestaat uit twee gebouwen op twee percelen en de opwekker staat opgesteld op één van de percelen, moet volgens hoofdstuk 5 (onder ‘collectie...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:24 PM
Warmtepomp op ventilatielucht in combinatie met systeem A
Als een woning een hybride verwarmingssysteem heeft met als opwekker een warmtepomp met kwaliteitsverklaring en als bron de afgezogen ventilatielucht, kan d...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:24 PM
Warmteafgifte in woonkamer hoger dan 4m
Er kan bij warmteafgifte niet gekozen worden voor radiatoren/convectoren in combinatie met een hoogte >4m voor de rekenzone. Hoe moet hiermee worden omge...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:24 PM
Elektrische ketel
Hoe moet een elektrische ketel worden ingevoerd? 82.1 / 75.1 - basis - detail Dit kun je invoeren als ‘CV-ketel elektrisch’ (in Uniec3), of ‘elektrisch...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:23 PM
Pompvermogen bepalen
Hoe moet het pompvermogen worden bepaald voor distributiesystemen? Kan het pompvermogen worden bepaald door het af te lezen van de pomp(en)? 82.1/75.1 - ba...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:23 PM
Geïsoleerde leidingen, minimaal 90%
Voor de CV-installatie moet worden aangegeven of de distributieleidingen zijn geïsoleerd. Volgens het protocol is dit het geval als minimaal 90% van de leid...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:23 PM